Integritetspolicy

I allmänhet
Personuppgifter är all slags information som till viss del kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådan information. Det händer t.ex. av alm. tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, frågar om hyra, skickar bokning via vårt onlineformulär eller gör betalning via hemsidan.

Vi samlar in olika uppgifter beroende på vad du har gjort via vår hemsida. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev lagras endast ditt namn och e-postadress, medan du när du använder bokningssystemet lagrar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP nummer, geografisk plats, ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Vid användning av betalkort via hemsidan skickas all data till krypterat läge via det lagstadgade SSL-certifikatet som säkerställer en snabb och säker överföring till betalningsleverantören Stripe (denna funktion är ännu inte tillgänglig på hemsidan).
Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när det syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare, för att samla in data via din bokning och för att registrera dina betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågat, som t.ex. att skicka ett nyhetsbrev.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information
Personuppgifter lämnas endast vidare till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla önskad tjänst. I praktiken innebär det att personuppgifter endast vidarebefordras med betalningslösningen via vår hemsida. Den krypterade datan skickas till Stripe som är vår samarbetspartner för hantering av onlinebetalningslösningar. Stripe behandlar endast denna information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post etc. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan tillhandahålla din information med adekvat skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information, precis som du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Du kan enkelt skicka en förfrågan via formuläret nedan Kontakta oss. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en begäran om att göra det till oss via formuläret ovan.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Malene & Bjørn Holm
Bækager Alle 29
DK-2670 GREVE

Senast uppdaterad: 24 januari 2021.